titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Úvod

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

25.06. 2019 - 10:26 Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Deň detí

9.06. 2019 - 08:10 Novinky, Podujatia, Pre deti, Úvod | Žiadne komentáre »

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Podhradik, so sídlom Podhradík 82 Podhradík, 08006, IČO: 00327620 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Podhradik facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu Vašich osobných údajov. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete aj na našom webovom sídle v sekcii ,,Ochrana osobných údajov“.

mdd.jpg

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

17.05. 2019 - 06:54 Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

POŽIARNY PORIADOK OBCE

16.05. 2019 - 10:40 Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

POŽIARNY PORIADOK OBCE

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhradík

12.04. 2019 - 08:57 Novinky, Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhradíkf

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

8.04. 2019 - 07:40 Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

31.03. 2019 - 11:27 Novinky, Zmluvy, Úvod | Žiadne komentáre »

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Zmluva o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu

31.03. 2019 - 11:26 Novinky, Zmluvy, Úvod | Žiadne komentáre »

Zmluva o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu

Uzavretie strelnice Apríl 2019

31.03. 2019 - 11:23 Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Uzavretie strelnice Apríl 2019

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

30.03. 2019 - 11:15 Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva.