titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Novinky

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

12.07. 2019 - 08:25 Novinky, Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľky MŠ

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

25.06. 2019 - 10:26 Novinky, Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste vedúcej školskej jedálne pri MŠ Podhradík

Deň detí

9.06. 2019 - 08:10 Novinky, Podujatia, Pre deti, Úvod | Žiadne komentáre »

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Podhradik, so sídlom Podhradík 82 Podhradík, 08006, IČO: 00327620 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Podhradik facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu Vašich osobných údajov. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete aj na našom webovom sídle v sekcii ,,Ochrana osobných údajov“.

mdd.jpg

Doplnenie uzavretia strelnice Máj 2019

29.04. 2019 - 04:47 Novinky, Úradná tabuľa | Žiadne komentáre »

Uzavretie strelnice Máj 2019

Doplnenie uzavretia strelnice na Máj 2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhradík

12.04. 2019 - 08:57 Novinky, Úradná tabuľa, Úvod | Žiadne komentáre »

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhradíkf

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

31.03. 2019 - 11:27 Novinky, Zmluvy, Úvod | Žiadne komentáre »

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Zmluva o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu

31.03. 2019 - 11:26 Novinky, Zmluvy, Úvod | Žiadne komentáre »

Zmluva o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu

Fašiangy 2019 - pozvánka

26.02. 2019 - 06:11 Novinky, Podujatia, Pre deti, Úvod | Žiadne komentáre »

Fašiangy 2019 - pozvánka

Voľby prezidenta 2019 info

26.02. 2019 - 05:29 Novinky | Žiadne komentáre »

Voľby prezidenta 2019 info

Zvozový kalendár na rok 2019

22.02. 2019 - 11:08 Novinky, Ochrana prírody obce, Úvod | Žiadne komentáre »

Zvozový kalendár na rok 2019