titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Samospráva  >  Poplatky - platné od 01.01.2009

Poplatky - platné od 01.01.2009

Obecný poplatok za používanie miestnosti – sály kult. domu:

rodinné oslavy:
- občania s trvalým pobytom 16,6 EUR
- občania bez trvalého pobytu 33,19 EUR
- krstiny 6,64 EUR
- kar 0 EUR
pre organizácie a súkr. podnikateľov 10 EUR/1hod
/ku týmto položkám sa započítava spotreba plynu ( 1m3 = 0,47 EUR) a
spotreba elektrickej energie (1kWh = 0,23 EUR) podľa skutočnej spotreby/

Obecný poplatok za požičanie:
-stola z OcÚ 0,33 EUR/ 1 kus a 1 deň
- stoličky 0,17 EUR/ 1 kus a 1 deň
- miešačky 3,32 EUR/deň
- banketové obrusy /látkové/-podľa cenníka čistiarne t.j. 1,39 EUR/ 1 kus

Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase a overenie podpisov a listín:
- v pracovnom čase 1,66 EUR
- mimo pracovného času 3,32 EUR
- overenie podpisu 1 EUR
- overenie listiny 1,66 EUR

Za prenájom domu smútku: 0 EUR
Za chladiarenské zariadenie: 
- občania s trvalým pobytom 3,32 EUR/ deň začatý
- ostatní 6,64 EUR/deň začatý

Za prenájom kuchyne: 6,64 EUR

Za smetnú nádobu: ½ nákupnej ceny t. j. EUR

dane a poplatky na rok 2014

Firefox: Objevte znovu web