titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Novinky

Prešov z neba

7.05. 2017 - 08:04 Novinky | Žiadne komentáre »

http://www.cbs.sk/knihy/presov/

Prerušenie distribúcie elektriny

12.03. 2017 - 06:31 Novinky, Úradná tabuľa | Žiadne komentáre »

Prerušenie distribúcie energie bude 28. Marca 2017 od 08:00 do 15:30
prerusenie-elektriny.pdf

Prerušenie distribúcie elektriny

7.07. 2016 - 03:15 Novinky, Podujatia | Žiadne komentáre »

bude v termíne

11. júl 2016 od 7:50 do 15:30

15. júl 2016 od 7:50 do 15:30

file-page1.jpg
oznam [PDF]

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľky Materskej Školy

18.05. 2016 - 05:55 Novinky, Podujatia, Úradná tabuľa | Žiadne komentáre »

vyberove konanie [pdf]

screen-shot-2016-05-19-at-195523.png

Zmena SAD

26.02. 2016 - 09:15 Novinky | Žiadne komentáre »

Od 01. 03. 2016 autobus SAD s odchodom z Podhradíka 14:25 zmenil na 14:15. Viac info tu

Zápis do Materskej školy

13.02. 2016 - 05:11 Novinky, Podujatia | Žiadne komentáre »

zapis-do-ms.jpg

Zimný pochod Slánskym pohorím

22.01. 2016 - 07:57 Novinky, Podujatia, Úradná tabuľa | Žiadne komentáre »

Dňa 24.1.2016.

Zraz o 9:20 pred Obecným úradom.

(more…)

Vianočná burza

10.12. 2015 - 09:47 Novinky | Žiadne komentáre »

Obecný úrad v Podhradíku organizuje 1. ročník Vianočnej burzy, z ktorej celý finančný výťažok poputuje chudobným cez úmysel “ Dobrej Noviny „.
V priebehu decembra môžete na OcÚ počas pracovnej doby v čase od : 9. 12. 2015 – 17. 12. 2015 /vrátane/ prinášať veci!!! Využite pri tom: vlastnú tvorbu, kreativitu, nápady pretvorené do výrobkov.
Do burzy na predaj môžete priniesť:
- hračky, spoločenské hry
- dekoračné predmety / napr. sviečky, svietniky, sošky, magnetky…/
- vianočné ozdoby,
- vianočné ikebany / napr. aj z čerstvého ihličia, ručne urobené /, dekorácie
- športové potreby /napr. lyže, korčule, lopty, rakety…/
- oblečenie
- domáce perníčky vkusne zabalené, prípadne iné pečivo
- sušené ovocie
- prestierania, obrusy, dečky, levanduľové vrecúška…
- knihy svätcov, klasické knihy, obrázky, brožúrky
- obrazy
- cd a dvd a iné veci, ktoré uznáte za vhodné.

Dňa 20. 12. 2015 / v nedeľu/ sa bude konať Vianočná burza v čase od 13:00 – 20:00 hod. Všetky tieto veci sa budú predávať za symbolickú cenu, alebo môžete prispieť ľubovoľnou sumou.
Na Vianočnú burzu ste všetci srdečne pozvaní. Okrem toho, že urobíte dobrý skutok, prispejete aj chudobným, ktorí žijú v ťažkých podmienkach na hranici biedy.
Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť !!!

vianoce.pdf

Vianočná koleda 2015

10.12. 2015 - 09:41 Novinky, Podujatia | Žiadne komentáre »

(more…)

Hrad Šebeš

3.07. 2015 - 12:02 Novinky | Žiadne komentáre »

 

Náučný chodník

Obci sa podarilo získať grant v programe Zelené oázy nadácie Ekopolis, ktorý bol určený na spevnenie a úpravu prístupovej cesty, vďaka čomu sa zlepšila dostupnosť hradu. Časť posypového materiálu na hradnú cestu daroval miestny podnikateľ. 

 5. 10. 2014 sa konalo Otvorenie náučného chodníka na Hrad Šebeš. Výroba tabúľ bola financovaná z grantu nadácie Ekopolis, z programu Zelené oázy. Osadenie tabúľ vykonali hradní robotníci.

Hradný prístrešok 

“Dubové kmene na stojky daroval miestny urbariát, časť reziva bola zakúpená z grantu Zelené oázy a časť zaplatilo združenie Rákociho cesta z 2% dane.”

3. etapa konzervácie nálezov murív 2014

(spracované podľa záverečnej správy, z ktorej pochádzajú aj citované údaje)

V centrálnej časti hradu bolo potrebné dokončiť archeologický a architektonicko - historický výskum a zamerať pôvodné časti murív.

Práce zabezpečovali siedmi pracovníci a jeden koordinátor.

Na začiatku roka bolo uskutočnených niekoľko dobrovoľníckych brigád na likvidáciu krovín v okolí hradnej ostrožiny.

30. 4. 2014 sa uskutočnila vstupná obhliadka hradu so zástupcami Krajského pamiatkového úradu.

4. 6. 2014 sa uskutočnila dobrovoľnícka brigáda zameraná na archeologický výskum.  Začali sa aj práce na archeologickom výskume v predstihu pred nástupom hradných robotníkov. Všetok vykopaný materiál - kamene i suť boli zužitkované na hrade na murárske práce a zásypy korún zakonzervovaných častí.

17. 6. 2014 bol vďaka pomoci dobrovoľných hasičov z obce Kapušany hrad zásobený úžitkovou vodou.

14. 11. 2014 klčovanie krovín na južnom svahu. Po odstránení hrabanky bol nájdený nový architektonický prvok - kamenný záklenok. Pri klčovaní boli všetky uvoľnené kamene zo strmého svahu zozbierané a uskladnené pre murárske práce na budúcu sezónu.

Výkopové práce 

“Boli zamerané na sondu v centrálnej časti nádvoria, kolmo na severnú hradbu (bolo odkryté jej vnútorné líce) s cieľom nájsť južnú hradbu.” Odstránil sa aj suťový zával z nádvoria po úroveň stanovenú pamiatkovým úradom. Celková plocha výkopových prác v roku 2014 bola približne 50 metrov štvorcových.

September 2014 - “Archeologická sonda narazila na pôvodnú časť južnej hradby.” “Vďaka tomuto objavu je možné presne stanoviť šírku nádvoria.”  

Konzervačné práce

Trvali od 2. 7. do 10. 10. 2014 a celkový objem nového muriva bol asi 25 metrov štvorcových. Súbežne s murárskymi prácami pokračoval aj archeologický výskum.

Rekonštruovaná časť muriva bola založená na línii pôvodných lícnych kameňov. Najhrubšia časť muriva severnej hradby presahovala 3 m. Bol používaný kameň vytriedený z archeologických prác, ktorý keď sa minul bol nahradený kameňom zozbieraným zo svahu pod hradom.

“S dovozom piesku pomohla armáda SR s pomocou vojenského vrtuľníka z blízkeho letiska Prešovského vrtuľníkového krídla ASR. Celú akciu vymyslel a inicioval hradný robotník Vincent Klobušovský. Posledných 10 ton piesku bolo zložených na lúke pod hradom, kde ich hradní robotníci navrecovali. Na druhý deň 12. 9. 2014 bol tento piesok s pomocou vrtuľníka transportovaný na hrad, vďaka čomu sme ušetrili minimálne dva týždne práce. Týmto sa ku dvom ministerstvám (MKSR a MPSVR) pridalo do obnovy hradov aj tretie - Ministerstvo obrany SR.”

 Správy o hrade

Tlačová správa

http://presov.korzar.sme.sk/c/7458305/obnova-hradu-sebes-zmenila-pohlad-na-obec-podhradik.html

Reportáž

http://www.ta3.com/clanok/1054021/dobre-spravy-z-9-januara.html

Firefox: Objevte znovu web