titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon


Vitajte! Vítame Vás na internetovej stránke obce Podhradík, ktorou chceme priblížiť minulosť ale aj súčasnosť našej malej obce. Bližšie informácie o Podhradíku sa tak dostanú nielen k mladej generácií ale aj starším alebo k tým, ktorí rodné hniezdo opustili ale majú kladný vzťah k obci.

obec podhradik - pohľad na obec
Novinky Hrad Šebeš3.07. 2015 - 12:02

 

Náučný chodník

Obci sa podarilo získať grant v programe Zelené oázy nadácie Ekopolis, ktorý bol určený na spevnenie a úpravu prístupovej cesty, vďaka čomu sa zlepšila dostupnosť hradu. Časť posypového materiálu na hradnú cestu daroval miestny podnikateľ. 

 5. 10. 2014 sa konalo Otvorenie náučného chodníka na Hrad Šebeš. Výroba tabúľ bola financovaná z grantu nadácie Ekopolis, z programu Zelené oázy. Osadenie tabúľ vykonali hradní robotníci.

Hradný prístrešok 

“Dubové kmene na stojky daroval miestny urbariát, časť reziva bola zakúpená z grantu Zelené oázy a časť zaplatilo združenie Rákociho cesta z 2% dane.”

3. etapa konzervácie nálezov murív 2014

(spracované podľa záverečnej správy, z ktorej pochádzajú aj citované údaje)

V centrálnej časti hradu bolo potrebné dokončiť archeologický a architektonicko - historický výskum a zamerať pôvodné časti murív.

Práce zabezpečovali siedmi pracovníci a jeden koordinátor.

Na začiatku roka bolo uskutočnených niekoľko dobrovoľníckych brigád na likvidáciu krovín v okolí hradnej ostrožiny.

30. 4. 2014 sa uskutočnila vstupná obhliadka hradu so zástupcami Krajského pamiatkového úradu.

4. 6. 2014 sa uskutočnila dobrovoľnícka brigáda zameraná na archeologický výskum.  Začali sa aj práce na archeologickom výskume v predstihu pred nástupom hradných robotníkov. Všetok vykopaný materiál - kamene i suť boli zužitkované na hrade na murárske práce a zásypy korún zakonzervovaných častí.

17. 6. 2014 bol vďaka pomoci dobrovoľných hasičov z obce Kapušany hrad zásobený úžitkovou vodou.

14. 11. 2014 klčovanie krovín na južnom svahu. Po odstránení hrabanky bol nájdený nový architektonický prvok - kamenný záklenok. Pri klčovaní boli všetky uvoľnené kamene zo strmého svahu zozbierané a uskladnené pre murárske práce na budúcu sezónu.

Výkopové práce 

“Boli zamerané na sondu v centrálnej časti nádvoria, kolmo na severnú hradbu (bolo odkryté jej vnútorné líce) s cieľom nájsť južnú hradbu.” Odstránil sa aj suťový zával z nádvoria po úroveň stanovenú pamiatkovým úradom. Celková plocha výkopových prác v roku 2014 bola približne 50 metrov štvorcových.

September 2014 - “Archeologická sonda narazila na pôvodnú časť južnej hradby.” “Vďaka tomuto objavu je možné presne stanoviť šírku nádvoria.”  

Konzervačné práce

Trvali od 2. 7. do 10. 10. 2014 a celkový objem nového muriva bol asi 25 metrov štvorcových. Súbežne s murárskymi prácami pokračoval aj archeologický výskum.

Rekonštruovaná časť muriva bola založená na línii pôvodných lícnych kameňov. Najhrubšia časť muriva severnej hradby presahovala 3 m. Bol používaný kameň vytriedený z archeologických prác, ktorý keď sa minul bol nahradený kameňom zozbieraným zo svahu pod hradom.

“S dovozom piesku pomohla armáda SR s pomocou vojenského vrtuľníka z blízkeho letiska Prešovského vrtuľníkového krídla ASR. Celú akciu vymyslel a inicioval hradný robotník Vincent Klobušovský. Posledných 10 ton piesku bolo zložených na lúke pod hradom, kde ich hradní robotníci navrecovali. Na druhý deň 12. 9. 2014 bol tento piesok s pomocou vrtuľníka transportovaný na hrad, vďaka čomu sme ušetrili minimálne dva týždne práce. Týmto sa ku dvom ministerstvám (MKSR a MPSVR) pridalo do obnovy hradov aj tretie - Ministerstvo obrany SR.”

 Správy o hrade

Tlačová správa

http://presov.korzar.sme.sk/c/7458305/obnova-hradu-sebes-zmenila-pohlad-na-obec-podhradik.html

Reportáž

http://www.ta3.com/clanok/1054021/dobre-spravy-z-9-januara.html

Ľešnikovo dzifčatá17.06. 2015 - 11:34

Milí priatelia, naša skupina sa volá Ľešnikovo dzifčata.

Fungujeme pomaly 4 roky, sme veselá partia žien, ktorá dokáže zabávať ľudí na rôznych podujatiach. Kto neverí nech si nás popočúva a pozve - neobanuje.

Sme šesc vešelé špivačky, harmonika i hušličky. Radzi še ku nám Janko s Jožkom pridajú bo nás radzi majú (to nič, že v Starišane tancujú) - o to radši sebe s nami zašpivajú a pri nich omladneme a takto vešelo fungujeme.

Ľešnik nám na harmonike hrá a my sme jeho dzifčatá. Kontakt Vám na Maňku dáme a radzi Vás zabavíme i na vešeľu, mladú nevestu začepíme. (Tel. číslo 0915 941 977)

Maľovánka Podhradík pre deti28.05. 2015 - 11:26

Stránku z maľovánky pre deti, v ktorej nájdu deti aj našu obec si môžete stiahnuť tu: podhradikmalovanka.pdf


Ku dňu rodiny a k zakončeniu prázdnin

Pridané: 4.09. 2015 o 07:40

11930840_10207181290188550_8804440533989305013_o1.jpg naše súbory.jpg vešelo.jpg dzifčatá a jareček.jpg atmosféra.jpg spievajúci hostia.jpg vo vreci.jp cigánky.jpg 
Celý text >Ujo Ľubo v škôlke 17. 6. 2015

Pridané: 17.06. 2015 o 11:05

imag0030.jpg imag0044.jpg imag0049.jpg imag0057.jpg imag0030.jpg imag0064.jpg imag0075.jpg imag0089.jpg  
Celý text >Deň matiek 10. 5. 2015

Pridané: 13.05. 2015 o 03:26

 Ľešnikovo dzifčata a Jareček 

p5100143.JPG p5100144.JPGp5100146.JPG p5100147.JPGp5100150.JPG p5100151.JPGp5100154.JPG p5100157.JPGp5100158.JPG p5100159.JPGp5100160.JPG

p5100141.JPG p5100142.JPG

 
Celý text >

mapa Slovenska - poloha obce Podhradík